Praktijk

Meerdere collega's gingen ons voor in deze praktijk. Marijke Pollaart richtte de praktijk op in 2001, waarna zij met meerdere collega's samen heeft gewerkt. Sinds 2016 zijn Lineke en Marijke praktijkhouders en runnen vol enthousiasme, liefde, aandacht, passie en gedrevenheid de praktijk. Dit doen wij samen met Chantal en Sanne als vaste waarneemsters.

Vanaf zomer 2007 werd de naam van onze praktijk ISIS Verloskundigen, naar de Egyptische moedergodin ISIS die symbool staat voor de vruchtbaarheid. Wij zijn nog steeds trots op deze naam en betreuren het dat onze praktijknaam momenteel geassocieerd wordt met de groepering die veelvuldig negatief in het nieuws is. Zoals je bovenstaand hebt kunnen lezen is onze naam een verwijzing naar de Egyptische godin ISIS die sysmbool staat voor de vruchtbaarheid.  Een symbolisch passende naam dus voor het werk wat wij dagelijks met veel liefde en passie uitvoeren!

Wij benadrukken graag dat onze praktijk geen enkele politieke of religieuze binding heeft.

Visie

Professionele zorg met een persoonlijk karakter!
Dit is ons motto! We willen je graag begeleiden in deze mooie, spannende maar ook heel belangrijke periode in je leven. We vinden het belangrijk om jullie goed te leren kennen tijdens de controles, zodat we je tijdens de bevalling optimale zorg kunnen bieden. We zorgen er dan ook voor dat je ons alle drie goed leert kennen tijdens de spreekuren.

De verloskundigen

In onze praktijk werken we met drie vaste verloskundigen. Tijdens de spreekuren zul je ons allen leren kennen.
Als je gaat bevallen komt degene die op dat moment dienst heeft. Er is dag en nacht altijd één van ons bereikbaar
voor bevallingen en andere spoedgevallen. Wij stellen ons graag aan je voor!

Onze partners

Kijk hier met welke partners we samenwerken.

Spreekuur

 

 

Kwaliteitsregister

Allemaal staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) – de beroepsgroep van verloskundigen. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen stimuleert de deskundigheid van praktiserende verloskundigen in Nederland met als doel de kwaliteit van de zorgverlening door verloskundigen te bevorderen.

Wij laten als geregistreerde verloskundigen zien dat wij actief investeren in (nieuwe) kennis en vaardigheden. Bij herregistratie na vijf jaar geldt de eis dat wij minimaal 200 uur hebben besteed aan deskundigheidsbevordering verdeeld over verschillende categorieën.

Wij werken als geregistreerde verloskundigen volgens standaarden en richtlijnen van de KNOV. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk, die zich uitstrekt tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken.

Klachten

Ondanks dat wij er alles aan doen om je zo goed, vakkundig en vriendelijk mogelijk van dienst te zijn kan het zijn dat je klachten hebt over de verloskundige hulp, of bejegening van je verloskundige. We vinden het fijn als je dit ook bij ons aangeeft. 

Onderstaand bericht uit de klachtenfolder van de KNOV:

Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

1. Bespreek uw klacht met uw verloskundige

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of u geruststellen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt.

We maken graag een aparte afspraak met u. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als u het lastig vindt om het gesprek te voeren, kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u uw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt u het prettig als iemand u helpt bij het indienen van een klacht?

Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen  zijn onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met uw klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt u van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

 

 

Contact Ons

Adres

Telefoonnummer

06 - 53 33 20 89

Aanmelden

Naar de aanmeld pagina
uitgerekende datum